Առաջադրանքներ

1․Ձեռք բառի ուղիղ և փոփոխված ձևերով ու բայերով կազմի՛ր  դարձվածքներ

 Առնել, բերել, կարկատել, լվանալ, տալ, մոտեցնել, գնալ, նայել, բռնել, անել, պարել, գցել, պահել։

Ձեռք առնել-ծաղրի առարկա դարձնել
Ձեռք բերել-մի բանի տիրանալ
Ձեռք կարկատել-
Ձեռքերը լվանալ-պատասխանատվությունը իր վրայից գցել
Ձեռքը տալ-ձեռնտու
Ձեռքերը մոտեցնել-հանդուգն քայլ անել
Ձեռքից գնալ-կործանվել, կորցնել
Ձեռքին նայել-հացը մեկ ուրիշից ստանալ
Ձեռքը բռնել- արգելել ինչ-որ բան անել
Ձեռքով անել-ողջունել
Ձեռք պահել-կանգնեցնել

2 Ո՞ր բառերում ինքնուրույն գործածություն չունեցող արմատ կա

 Արվեստագետ,  բազկաթոռ, ուղեկալ, պերճաշուք, պարուսույց, նկարագիր, պատուհան, խավարամած,  լայնեզր, ատամնաբույժ։

3Ո՞ր բառերի բացատրությունն է սխալ

 Դեսպակ – շքեղ պատգարակ

Առապար – քարքարոտ, ապառաժոտ տեղ

Դրասանգ – գունավոր թելերի խուրձ

Փաղանգ – արքայական շքախումբ

Թալկանալ – զվարճանալ, ուրախանալ

Leave a Reply